Vad gör GLÖD

“Berättelser innehåller så mycket visdom, så mycket sanning om hur det är att vara människa här på jorden. Allas berättelser är helt unika och ändå berättar de om hur mycket vi har gemensamt.”

Ann-Luise Bertell

Verksamhet för utveckling av muntlig berättarkonst

Som en grundpelare i GLÖDs basverksamhet står utveckling av berättarkonst i Österbotten. GLÖD vill genom samarbete med andra berättare och andra organisationer, skapa tillfällen för människor att mötas och berätta, i form av berättarcaféer, storykvällar, workshops och kurser. Som en del i detta utvecklingsarbete ordnar GLÖD olika typer av utbildningar för att utveckla kunskapen om muntligt berättande och öka det allmänna intresset för att berätta.

Den här verksamheten riktar sig till alla aktörer som kan ha intresse för berättande i olika kontexter, som t.ex. kulturarbetare och konstnärer, lärare och daghemspersonal, hälso- och åldringsvårdspersonal, museianställda och guider, biblioteksanställda, församlingar, företag och organisationer, privatpersoner, studerande, nyfinländare o.s.v.

Muntligt berättande som konstform

GLÖD producerar egna berättarföreställningar dels i mindre skala helt i egen regi och dels i samarbete med t.ex. Wasa Teater och nordiska samarbetspartners. Målsättningen är att producera minst en scenisk berättarföreställning per år. GLÖD vill genom detta belysa muntligt berättande som konstform.

GLÖD arrangerar berättarfestivalen GLÖDfest vid Malakta i Malax. GLÖDfest är en berättarfestival med syftet att vara en samlande tillställning för all den verksamhet som under verksamhetsåret arrangerats i GLÖDs regi och via samarbeten. Här ordnas berättarcafé, story sharing och workshops, men även berättande genom ett tvärkonstnärligt uttryck.

Nordiskt samarbete

GLÖD har ett starkt samarbete med nordiska berättarorganisationer och ingår i flera nordiska nätverk för utveckling av muntligt berättande.

%d bloggare gillar detta: