Vem är GLÖD

GLÖD – Österbottens berättarcentrum r.f. är ett nystartat resurscentrum för utveckling av muntlig berättarkonst med utgångspunkt i Österbotten, Finland. GLÖD grundades vintern 2020 på initiativ av Lina Teir och Ann-Luise Bertell, med stöd av Svensk-Österbottniska samfundet (SÖS) jubileumsstipendium och registrerades som förening samma vår.

GLÖD arbetar för att utveckla en levande berättarkultur i Österbotten, där den muntliga berättarkonsten har en viktig och självskriven plats. Verksamheten består i huvudsak av tre delar: konstnärligt utvecklingsarbete, resurscentrum för fortbildning och tillämpad berättarkonst, samt en plattform för nordiskt och internationellt samarbete inom berättarkonst.

Verksamheten utgår från Österbotten, med en stark nordisk förankring. GLÖD vill belysa och lyfta fram de österbottniska berättelserna och värna om de österbottniska dialekterna. Utöver det verkar GLÖD “glokalt” – med en lokal förankring i en global kontext. Nordiskt och internationellt samarbete inom berättarkonst är en viktig del av GLÖDs verksamhet.

GLÖD vill stärka kunskapen kring muntligt berättande och etablera en mångsidig verksamhet som är inkluderande, lättillgänglig och sträcker sig över alla samhällssektorer. Samtidigt värnar GLÖD om kvaliteten i konstformen och främjar denna genom att etablera en professionell scen för muntlig berättarkonst och genom att producera egna professionella berättarföreställningar.

Målsättningen är att genom verksamheten på lång sikt skapa en infrastruktur för den muntliga berättarkonsten i Österbotten, där berättandet får ligga till grund för inkludering, gemenskap och tillhörighet. Målsättningen är att statusen för och kunskapen om den muntliga berättarkonsten ska stärkas lokalt så att alla samhällssektorer kan ta del av den potential som ligger i berättandet.

2020-2021 består GLÖDs styrelse av:

Ann-Luise Bertell, ordförande
Lina Teir, konstnärlig ledare
Jenna Matintupa, styrelsemedlem
Jenny Holm, styrelsemedlem
Malin Olkkola, styrelsemedlem
Annika Wiklund-Engblom, styrelsemedlem

%d bloggare gillar detta: