Vilda, visa, vilsna demo vid Malakta

“Vilda, visa, vilsna” – ett utvecklingsprojekt inom muntlig berättarkonst är initierat av GLÖD – Österbottens berättarcentrum, där nya former av muntligt och musikaliskt berättande och publikinvolverande dramaturgier utforskas. Tematiskt utgår arbetet från frågor om det vilda, visa och vilsna i den moderna människan.

I arbetsgruppen ingår fyra konstnärer som ägnar sig åt bl.a. berättande och musik: Lina Teir (FIN/NO), Jostein Austvik (NO), Susanne Marins (FIN) och Carla Fri (FIN).

Som en del av projektet ges en öppen demo i konstverkstaden Malakta i Malax söndagen 10 oktober kl. 16.00-17.00.
Kl. 17.30-18.30 hålls ett sceniskt samtal med arbetsgruppen, som en del av Malaktas serie Artist Talk. Samtalet hålls på engelska.

Fritt inträde till evenemanget. Efter demon finns möjlighet att köpa kaffe och tilltugg.

Anmäl gärna ditt deltagande till berattarglod@berattarglod

________________________________

“Vilda, visa vilsna” – a development project in storytelling, initiated by GLÖD – Ostrobothnia storytelling center, where new forms of oral and musical storytelling and audience-involving dramaturgies are explored. Thematically, the work is based on questions about the wild, wise and lost in modern man.

The group includes four artists, all engaged in storytelling and music:
Lina Teir (FIN/NO), Jostein Austvik (NO), Susanne Marins (FIN) och Carla Fri (FIN).

As part of the project, an open demo is held at Art factory Malakta in Malax
Sunday 10:th of October at 4.00 PM
After the demo, an Artist Talk will take place where the group presents the process.The Artist Talk is held in English.
Malakta´s café is open!

Free entrance!
Please register your participation to berattarglod@berattarglod

____________________________

Projektet stöds av Svensk-Österbottniska Samfundet, Svenska Kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet, Kulturfonden Finland-Norge, Arbetets vänners kulturfond, Svenska Österbottens Kulturfond, Nygréns stiftelse.

GLÖD medverkar i Dialekten lever

Intresserad av dialekter? Välkommen på webinarieum måndag 10.5 kl 18-20.30.

GLÖD medverkar i programmet i form av ett berättarcafé på temat ”Fåltji förr i vääden” som leds av Ann-Luise Bertell.

Ann-Luise Bertell inleder och bjuder in till gemenskap i berättandets och lyssnandets tecken. Vi får lyssna till berättelser som kanske kan inspirera till egna minnen och berättelser. I mindre grupper ges möjlighet att dela med sig på ett enkelt och lättsamt sätt. Det går också bra att bara lyssna. Inga förberedelser krävs, men det går bra att på förhand meddela om man vill dela med sig av en berättelse. Var och en får berätta på sitt modersmål – vilket det än må vara.

Vi använder tjänsten zoom för att samlas digitalt. Anmäl ditt deltagande till bit.ly/3x8avWW senast 9.5. Efter anmälan får du en zoom-länk till evenemanget och tekniska instruktioner.

Sök stipendie för att delta i storytelling retreat 18-20 juni

Just nu delar Svenska Kulturfonden ut stipendieum till professionella scenkonstnärer för rekreation. Vi vill tipsa om att söka stipendiet för att delta i Storytelling retreatet som GLÖD och Art in Malakta ordnar 18-20 juni vid Konstverkstaden Malakta i Malax.

Läs mer om stipendiet här

Läs mer om Storytelling retreatet här

Storytelling Retreat – hela människans berättelser

”Shame dies when stories are told in safe places” 

Välkommen med på Storytelling retreat i underbar och kreativ miljö vid konstverkstaden Malakta 18-20 juni 2021.

Genom meditativa aktiviteter där vi stillar oss och lyssnar inåt kommer vi i kontakt med våra inre berättelser – de som bränner och betyder – de som vill berättas av just oss. 

Under helgen får vi njuta, återhämta, och samla krafter genom bl.a. meditativ andning, qigong, yoginidans och ljudbad. Ann-Luise Bertell leder oss parallellt i workshop där vi berättar och lyssnar, får verktyg för att bygga upp en intressant och berörande berättelse. Fokus ligger på de hälsofrämjande effekterna som berättande mellan människor ger. Utöver programmet umgås vi kravlöst i den inspirerande miljö Malakta erbjuder.

Workshops:

Andningstimme – Anna-Sara Sidbäck

Vi inleder helgen med en andningstimme. Din andning är en väg in till ditt inre – till din själ. Andningen är en bro som binder samman kroppen och sinnet, själen och det kroppsliga, det medvetna och det omedvetna, jaget och andra. Vårt utrymme att andas startar redan innan vi föds, och följer oss sedan genom livet. Att kunna andas är en superkraft!

Under denna timme bekantar vi oss med vårt inre barn och med varandra. 

Anna-Sara Sidbäck är psykiatrisk sjukskötare, diplomerad hormonterapeut och Andningsskola handledare.

Qigong och yoginidans – Annika Wiklund-Engblom

Vi inleder mornarna med en lugn qigong där vi balanserar oss och hittar ett inre fokus för dagen.

Under lördagen leder Annika Wiklund-Engblom ett längre pass i det hon kallar yoginidans som hon själv har utvecklat och grundar sig i hennes kunskaper i yoga, indisk klassisk dans, qigong, chanting och meditation. Yoginin i sig är en arketyp av en ”empowered” kvinnogestalt och i dansen används rörelseserier, handmudras, ljudvibrationer m.m. i långsamma rörelser, för att uttrycka känslor och symboler. 

Annik Wiklund-Engblom a är pedagogikforskare, projektledare för Naturkraft på folkhälsan, styrelsemdlem i GLÖD.

Berättarworkshop – Ann-Luise Bertell

Under helgen går vi in i berättandets underbara värld. Genom olika övningar och metoder får vi verktyg för att komma i kontakt med våra inre berättelser som har format oss till dem vi är  – de som bränner och betyder och vill berättas av just oss. På ett lättsamt och roligt sätt utforskar vi våra upplevelser och får verktyg för att bygga upp en intressant och berörande berättelse. Fokus ligger i att berätta tillsammans i en trygg och tillåtande miljö och på de hälsofrämjande effekterna som berättande mellan människor ger.

Ann-Luise Bertell är författare, skådespelare, teaterchef på Wasa Teater och grundare till GLÖD – Österbottens berättarcentrum.

Coronaanpassning:
Storytelling retreatet har begränsat antal platser på 10 personer. På plats finns handsprit och vi använder vid behov ansiktsmasker. Vid strikta coronarestriktioner finns möjlighet att dela upp gruppen i ytterligare och gemensamma aktiviteter hålls utomhus.

Endast 7 platser lediga. Passa på att boka din plats nu till vårt fina
Early Bird erbjudande: 179 euro (fram till 30 april)
Normal-pris: 220 euro (1-31 maj)

För tillfället är retreatet fullbokat. Men det går bra att skicka en intresseanmälan till berattarglod@gmail.com ifall att vi har möjlighet att släppa fler platser lite längre fram. Detta beror på hur coronaläget utvecklas.

Storytelling-retreatet arrangeras i ett samarbete mellan GLÖD – Österbottens berättarcentrum r.f. och Art in Malakta r.f..

Varsel & Väsen – digitalt berättarcafé

Välkommen med på ett digitalt berättarcafé med temat Varsel och väsen, som du får tolka precis som du själv vill. Malin Olkkola och Annika Wiklund-Engblom inleder och bjuder in till gemenskap i berättandets och lyssnandets tecken. Vi ger också vägledning hur ni kan hitta er egen berättelse – alla kan och har något att berätta. Men det är också helt okej att bara vara lyssnare.

Vi träffas på Zoom måndag 5 april kl 19.00. Anmäl ditt deltagande senast 5.4 kl 15.00 till berattarglod@gmail.com. Efter anmälan får du en länk till zoom-evenemanget.
Vi ses!