Mellan myror och stjärnor

Mellan myror och stjärnor
En helgkurs om berättelser som bär – med sagan som vägvisare

Det muntliga berättandet är en uråldrig tradition som fortfarande fascinerar och bär. Genom att berätta kan vi hitta styrka och kraft, vi kan utvecklas och få nya insikter.
Kom med på en helgkurs där María Serrano, professionell berättare, leder oss i hur det muntliga berättandet kan användas på ett läkande sätt. Vi börjar med att tillsammans se Wasa Teaters berättarföreställning “Bär det som en krona”, där skådespelare Maria Udd delar med sig av sin personliga berättelse om att drabbas av depression och att ta sig tillbaka.
Kursen fokuserar på berättelser som källa till styrka och återväxt. Under helgen arbetar vi med gamla sagor och egna improviserade berättelser på ett lekfullt och aktivt sätt, för att känna hur något nytt spirar fram. Vi lyssnar på oss själva och varandra, men din berättelse är din egen och du delar bara det du vill. Kom som du är och njut av det talade ordet, möt dig själv med sagan som vägvisare. Kursen riktar sig till personer som redan bekantat sig med berättarkonsten.

Kursledare María Serrano har studerat storytelling huvudsakligen i Sydafrika, med framstående berättare som Sue Hollingsworth, Ashely Ramsden, Roi Gal-Or, Nancy Mellon m.fl. Hon är grundande medlem i ALBA SuomiFinland och aktiv medlem i Tellers Without Borders. Hon ordnar berättarevenemang nationellt och internationellt och uppträder och drar kurser på svenska, engelska och spanska. För närvarande arbetar hon med Spira.Liv ett projekt för självbiografiskt berättande i Svenskfinland.

Helgkursen hålls i Magasinet på Wasa Teaters innergård. I priset ingår deltagaravgift för kursen och biljetter till “Bär det som en krona”, samt kaffe och tilltugg under kurshelgen. Deltagarna ansvarar själva för logi och mat.

Endast 7 lediga platser. Passa på att boka din plats!
Normalpris: 120€
Pris för GLÖDs medlemmar: 90€

Länk till anmälningsformuläret: https://forms.gle/AujJZef1q3pkk5WA6

Det går bra att bli medlem i föreningen GLÖD i samband med anmälan till kursen. Medlemsavgiften är 20€/år och tillkommer på samma faktura som kursavgiften. Genom att vara medlem i föreningen GLÖD understöder du muntlig berättarkonst i Österbotten och får inbjudningar och rabatter till GLÖDs verksamhet. Läs mera om GLÖD här: www.berattarglod.com

Kursen arrangeras i ett samarbete mellan GLÖD – Österbottens berättarcentrum och Wasa Teater, med stöd av SFV och Svenska Kulturfonden.

Vilda, visa, vilsna demo vid Malakta

“Vilda, visa, vilsna” – ett utvecklingsprojekt inom muntlig berättarkonst är initierat av GLÖD – Österbottens berättarcentrum, där nya former av muntligt och musikaliskt berättande och publikinvolverande dramaturgier utforskas. Tematiskt utgår arbetet från frågor om det vilda, visa och vilsna i den moderna människan.

I arbetsgruppen ingår fyra konstnärer som ägnar sig åt bl.a. berättande och musik: Lina Teir (FIN/NO), Jostein Austvik (NO), Susanne Marins (FIN) och Carla Fri (FIN).

Som en del av projektet ges en öppen demo i konstverkstaden Malakta i Malax söndagen 10 oktober kl. 16.00-17.00.
Kl. 17.30-18.30 hålls ett sceniskt samtal med arbetsgruppen, som en del av Malaktas serie Artist Talk. Samtalet hålls på engelska.

Fritt inträde till evenemanget. Efter demon finns möjlighet att köpa kaffe och tilltugg.

Anmäl gärna ditt deltagande till berattarglod@berattarglod

________________________________

“Vilda, visa vilsna” – a development project in storytelling, initiated by GLÖD – Ostrobothnia storytelling center, where new forms of oral and musical storytelling and audience-involving dramaturgies are explored. Thematically, the work is based on questions about the wild, wise and lost in modern man.

The group includes four artists, all engaged in storytelling and music:
Lina Teir (FIN/NO), Jostein Austvik (NO), Susanne Marins (FIN) och Carla Fri (FIN).

As part of the project, an open demo is held at Art factory Malakta in Malax
Sunday 10:th of October at 4.00 PM
After the demo, an Artist Talk will take place where the group presents the process.The Artist Talk is held in English.
Malakta´s café is open!

Free entrance!
Please register your participation to berattarglod@berattarglod

____________________________

Projektet stöds av Svensk-Österbottniska Samfundet, Svenska Kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet, Kulturfonden Finland-Norge, Arbetets vänners kulturfond, Svenska Österbottens Kulturfond, Nygréns stiftelse.

GLÖD söker producent!

GLÖD – Österbottens berättarcentrum rf verkar för att utveckla den muntliga berättarkonsten i och utanför Österbotten genom konstnärlig, pedagogisk och social verksamhet. Producenten administrerar verksamheten och utvecklar den genom samarbete med styrelsen och olika aktörer och sektorer, lokalt och internationellt. Producenten sköter bidragsansökningar och redovisningar, ekonomi och marknadsföring samt skapar arenor för utveckling av den muntliga berättarkonsten. 
Producenten anställs på 50%, från och med 1.10.21 fram till 31.03.22 med eventuell förlängning.

Vi söker dig som:
– har lämplig utbildning eller erfarenhet inom kulturfältet och kulturproduktion.
– har tidigare erfarenhet av bidrags- och stipendieansökan.
– har intresse av projekt- och verksamhetsutveckling.
– har god förmåga att arbeta både självständigt och samarbeta med andra.

Skicka in din meritförteckning och ansökan senast 17.9.2021 till berattarglod@gmail.com.
Tilläggsinformation fås av föreningens ordförande Ann-Luise Bertell, 044-9806345.
Läs mera om GLÖD på http://www.berattarglod.com.

GLÖD medverkar i Dialekten lever

Intresserad av dialekter? Välkommen på webinarieum måndag 10.5 kl 18-20.30.

GLÖD medverkar i programmet i form av ett berättarcafé på temat ”Fåltji förr i vääden” som leds av Ann-Luise Bertell.

Ann-Luise Bertell inleder och bjuder in till gemenskap i berättandets och lyssnandets tecken. Vi får lyssna till berättelser som kanske kan inspirera till egna minnen och berättelser. I mindre grupper ges möjlighet att dela med sig på ett enkelt och lättsamt sätt. Det går också bra att bara lyssna. Inga förberedelser krävs, men det går bra att på förhand meddela om man vill dela med sig av en berättelse. Var och en får berätta på sitt modersmål – vilket det än må vara.

Vi använder tjänsten zoom för att samlas digitalt. Anmäl ditt deltagande till bit.ly/3x8avWW senast 9.5. Efter anmälan får du en zoom-länk till evenemanget och tekniska instruktioner.

Sök stipendie för att delta i storytelling retreat 18-20 juni

Just nu delar Svenska Kulturfonden ut stipendieum till professionella scenkonstnärer för rekreation. Vi vill tipsa om att söka stipendiet för att delta i Storytelling retreatet som GLÖD och Art in Malakta ordnar 18-20 juni vid Konstverkstaden Malakta i Malax.

Läs mer om stipendiet här

Läs mer om Storytelling retreatet här