Hem

GLÖD – Österbottens berättarcentrum
är ett resurscenter för muntlig berättarkonst.

Vi verkar GLOKALT – med utgångspunkt i Österbotten, Finland, med ett starkt samarbete i norden och med ett globalt perspektiv.

GLÖDs verksamhet bygger på muntligt berättande som konstform, som pedagogisk metod och som verktyg för socialt engagemang och tillhörighet.